Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
November 5, 2013
Image Size
1.0 MB
Resolution
840×571
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
178
Favourites
22 (who?)
Comments
14
Downloads
0
×
[WALL] Qri by FishBubi [WALL] Qri by FishBubi
Only by :icontombiheo: :nuu: 

người e đb của a :la: e qà xong r còn của má bi nữa thoy :D 

Xấu gớm
Add a Comment:
 
:iconsayumikute:
cre thô qá m ơi

Reply
:iconnight-kiss2001:
Night-kiss2001 Nov 5, 2013  Student Interface Designer
Tình hình là mình sẽ xẻ thịt bạn cá vì tội des đẹp :3
Reply
:iconfishbubi:
t thấy nó bt mà :la:
Reply
:iconnight-kiss2001:
Night-kiss2001 Nov 6, 2013  Student Interface Designer
m thấy nó bth kememay :v
Reply
:icontombiheo:
Tks anh nhiều lắm:love:
Đẹp quá cơ :(
:kiss:
Reply
:iconfishbubi:
:kiss: e thích là đc r ^^
Reply
:icontombiheo:
:love: eeoo anh quá cơ :*
Reply
Add a Comment: