Shop Mobile More Submit  Join Login
[T.R] For Capri by FishBubi [T.R] For Capri by FishBubi
Credit 

:iconjanepham: tks m vì cái web :v = ))))) 
:iconluhye: render
Add a Comment:
 
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 6, 2014  Student Interface Designer
Ny thổi sáo giữa vườn = )) Xinh quá má ạ
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Feb 6, 2014
= ))))
Reply
:iconjungsubby:
jungsubby Featured By Owner Feb 6, 2014
Art xinh thế. Res cũng xinh, render cũng xinh, color cũng xinh. Xinh toàn tập rồi m ạ =]]]
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Feb 6, 2014
quá lời rồi đấy tó ạ = )))) 

fb m là tũn soshi phải k = ))) bữa del nhầm kb lại đéo đ.ý v 
Reply
:iconjungsubby:
jungsubby Featured By Owner Feb 7, 2014
Đéo nhá =3=
T ứ có face nha tó =3=
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Feb 7, 2014
ủa :/ má chắc lộn rồi :/ = )))) tạo fb chơi đi tó :3
Reply
:iconjungsubby:
jungsubby Featured By Owner Feb 7, 2014
Lộn cái bàn :v Mà làm biếng lắm m ới :v tạo rồi cũng quăng đó
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Feb 7, 2014
= ))))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 6, 2014
Image Size
607 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
217
Favourites
24 (who?)
Comments
8
Downloads
6
×