Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 19, 2013
Image Size
689 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
586 (1 today)
Favourites
35 (who?)
Comments
54
Downloads
5
×
[COVER ZING] Sicat by FishBubi [COVER ZING] Sicat by FishBubi
đ' có tâm trạng nên làm nó xấu :x
Add a Comment:
 
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Dec 22, 2013  Student Interface Designer
xinh :happybounce: có điều dislike cre :))
Reply
:iconkwonkye:
KwonKye Featured By Owner Oct 31, 2013  Student Digital Artist
- Share font đc ko ạ :happybounce: Ko đc thì thôi ạ :happybounce:
- Dù sao thì nó cũng rất đẹp ạ :happybounce: Chỉ thấy nó hình như hơi cháy ở stock thì phải :'3
- Res đẹp + Phối res cũng đẹp nữa ạ
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 3, 2013
tks~ bạn :)
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Featured By Owner Oct 30, 2013  Student Interface Designer
Màu xinh <3 res đẹp <3 sharpen hơi quá tay thôi ~ 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Oct 30, 2013
tks~ lợm :D
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
:D
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 18, 2014
ngàn năm lợm mới rép :D
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
tại e off lâu quá, xl ss ạ :(
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 18, 2014
ko sao đâu em :3 sao s' thấy em ít onl FB vậy off luôn hã :x à em thi cấp 3 ?
Reply
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
e có onl nhưng onl ẩn đấy ạ =)))

Reply
Add a Comment: