Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 16, 2013
Image Size
533 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
947
Favourites
46 (who?)
Comments
58
Downloads
12
×
[COVER ZING] QRI WITH MY LOVE by FishBubi [COVER ZING] QRI WITH MY LOVE by FishBubi
Very Amused Emoticon II  cuối cùng cũng mần xong cái bìa này rồi ^^ 30phút đề dọn ổ D và des cái bìa này , dọn xong mới biết mình điên khùng cái gì cũng dow mà chưa bh đụng tới :catface:  đã del rồi = )) híhí :v Qri xinh qá :"> xinh nhất t-ara (theo mình) = )) 
Add a Comment:
 
:iconhacn912:
HaCn912 Featured By Owner Mar 20, 2014  Student Interface Designer
me.zing.vn/pi/chumeobongtuyetluck
chôm bìa này gái ơi Meow :3 
clq cơ mà mần quen phát La la la la 
Reply
Hidden by Owner
:iconhacn912:
HaCn912 Featured By Owner Mar 25, 2014  Student Interface Designer
Hông gì : 333
Cn g2k ạ = )) Q-hệ gì cũng được = ))
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Mar 26, 2014
tớ gì cũng đc lol
Reply
:iconhacn912:
HaCn912 Featured By Owner Mar 27, 2014  Student Interface Designer
ss-e Ok ? = ))
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Mar 27, 2014
ok :3
Reply
:iconchanriez:
Chanriez Featured By Owner Feb 19, 2014
Art này s' dùng topaz gì vậy s'
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Feb 19, 2014
topaz clean  = ))))) 
Reply
:iconrotazshin:
RotazShin Featured By Owner Jan 8, 2014  Student Digital Artist
đẹp ><
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jan 9, 2014
tks ạ :3
Reply
Add a Comment: