Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 11, 2013
Image Size
512 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
879 (1 today)
Favourites
60 (who?)
Comments
38
Downloads
22
×
[COVER ZING] GIFT FOR NA DULL =]] by FishBubi [COVER ZING] GIFT FOR NA DULL =]] by FishBubi
ONLY FOR :icontombiheo: = )) lại tăng gift nữa đây và lại 1 thảm họa đến đâu :"> 

KHÔNG COPY KHÔNG XÓA CRE KHÔNG RIP KHÔNG MANG ĐI RA NGOÀI NHÉBản quyển thuộc về Fishbubi~da:icontombiheo:
Add a Comment:
 
:iconjennycelestialudenb:
Jennycelestialudenb Featured By Owner Nov 30, 2013   Interface Designer
xin BG đc hăm ?

Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Nov 19, 2013  Student Digital Artist
Mình đã Fav rùi.h cho mình xin PNG trang trí hình mây màu trắng sau mod sunny đc k ạ ^^ PSD cũng pấn lắm ạ
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 19, 2013
mình đã giải đáp ở art kia nếu bạn còn làm thế thỳ mình ko rép nhé , Xin lỗi PSD ko thuộc về bạn Nó thuộc về ~tombiheo nhé
Reply
:iconmimisone99:
mimisone99 Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
có thể cho tớ xin cái trắng trắng được không ạ ? 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 18, 2013
trắng trắng là cái gì b = ))
Reply
:iconmimisone99:
mimisone99 Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Interface Designer
Cái móc móc trắng trắng bên cạnh Sunny ấy ạ :'3
Reply
:icontinafa181:
tinafa181 Featured By Owner Nov 16, 2013
Llama-Emoji-02 (Blush) Mịn thấy ham :v
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 16, 2013
hihi :3
Reply
:iconkimhana-sh:
kimhana-sh Featured By Owner Nov 12, 2013  Student Interface Designer
share res không ạ CURSE YOU!  cái gì cũng đẹp hết á La la la la 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 13, 2013
bạn cần res nào ạ ?
Reply
Add a Comment: