Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 9, 2013
Image Size
511 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
828
Favourites
44 (who?)
Comments
55
Downloads
5
×
[101113] SooYoung With love by FishBubi [101113] SooYoung With love by FishBubi
hey ~ thảm họa đã trở lại :v ngu text vô đối với mới cài win nên mất hết font r :no:
chém dùm ạg

KHÔNG COP KHÔNG XÓA CRE KHÔNG RIP

 

Bản quyền thuộc về Fishbubi~da :iconfishbubi:

Add a Comment:
 
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Feb 11, 2014  Student Interface Designer
ko có text ạ?
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Feb 12, 2014
ừ ^^ mình nghĩ ko có text  nào hợp với ngèo font và ngèo idea về text -_-
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Feb 12, 2014  Student Interface Designer
ừ nhuwg nhìn hơi trống
Reply
:iconsweetdream2010:
Sweetdream2010 Featured By Owner Dec 17, 2013
dữ dội dữ....đẹp siu đẹp....FAV cho cái, thêm WATCH nữa nhé
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Dec 17, 2013
tks cậu ^^ 
Reply
:iconkwonkye:
KwonKye Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Digital Artist
dep qa m
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Dec 13, 2013
tks ^^
Reply
:iconkwonkye:
KwonKye Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Digital Artist
còn nhớ t là ai ko?
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Dec 13, 2013
chưa lqen mà .__.
Reply
:iconkwonkye:
KwonKye Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Digital Artist
kye on ZM :((
Reply
Add a Comment: