Shop More Submit  Join Login
About Deviant Member Hải nhiMale/Vietnam Group :iconmonstar-family: MONSTAR-FAMILY
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 138 Deviations 6,204 Comments 16,725 Pageviews

Activity


hihi hehe :v by FishBubi
hihi hehe :v
tặng 3 bạn đáng yêu :))) sinh nhật tặng quà chả đẹp tý nào và lầnày thì hết sức rồi [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon  = ))))))))))) 
Kr137 :iconZynhoi: Itsmiswanglyesohot đlq dạo này mê des kris vồn :v 
chỗ ngô vuy's lộn đ có 's nha = )))))))))
Loading...

AdCast - Ads from the Community

×

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  New member Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  New member Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  New member Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  New member Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  New member Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  New member Student Interface Designer
Đũy chó =))
Reply
:iconnamjun:
NamJun Featured By Owner Nov 12, 2014
Thờ ăm Thăm CHờ i chi nặng Chị. Thăm Chị :D
Lâu lâu qua thăm em với nhóe !!! Super Junior Emoticon#3 Super Junior Emoticon#3 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 13, 2014
okie em ^^ chị ít onl DA :< sao em ko tạo fb vậy  Siwon (Super Junior) 
Reply
:iconnamjun:
NamJun Featured By Owner Nov 13, 2014
Nick FB em mới xin được :D 
www.facebook.com/emieu.kyuhyun…;Clap Clap 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Nov 14, 2014
fb vs chị nha "Hải Hách"
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: