Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
About Deviant Member Eunriis - From Monstar [MS-ers]Male/Vietnam Group :iconmonstar-family: MONSTAR-FAMILY
 
Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Premium Membership
Statistics 127 Deviations 6,030 Comments 13,759 Pageviews
thin lỗi làm phiền mess các bạDog Face 

page mì
nh đây các bạn ủng hộ nha ^^ dù design còn kém :> Bunny Emoji-68 (Bouncy) [V4]  

www.facebook.com/pages/SUJU-Qu…

deviantID

FishBubi's Profile Picture
FishBubi
Eunriis - From Monstar [MS-ers]
Vietnam

AdCast - Ads from the Community

×

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconiamszissz:
iamszissz Featured By Owner 5 hours ago  Hobbyist Digital Artist
thank you so much for the :+fav::happybounce: Love
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner 3 hours ago
*Free Icon/Emote* Pusheen (So exciting!)  ^^
Reply
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Jul 16, 2014  Student Interface Designer
ôla ~ sư huynh , sư tỉ ếuuu
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jul 16, 2014
giề :v 
Reply
:iconpon2k0:
Pon2k0 Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Interface Designer
Thăm anh ^^
Không biết còn nhớ không nhỉ :333
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jul 15, 2014
hihi ^^ tks em
Reply
:iconpon2k0:
Pon2k0 Featured By Owner Jul 15, 2014  Student Interface Designer
Kcj anh ^^
Reply
:iconheoconkutecu:
Heoconkutecu Featured By Owner Jul 14, 2014
cho mik l.qen nhé :meow:
Ji g2k2 :3
clq nhưng cho mik hỏi 12t thì có làm ad page SUJU Quotes đc ko vậy? Lonely  
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jul 14, 2014
nh là Cá 98 :D 
ừ thì bạ
n cứ des thử đi rồi mình sẽ xét sau nhé 
Reply
:iconheoconkutecu:
Heoconkutecu Featured By Owner Jul 14, 2014
cảm ơn nhé :D
trong ngày mai mình sẽ gửi
mà xưng hô a-e đi nhé :)
Reply
Add a Comment: