Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Hải nhiMale/Vietnam Group :iconmonstar-family: MONSTAR-FAMILY
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 127 Deviations 6,215 Comments 19,650 Pageviews

Activity


mua xa nhau :v by FishBubi
mua xa nhau :v
Ngày mai có MB. Facebook thì cứ rần rần, mình thì cứ muốn gặp Donghae & SJ = ))))))) 
Donghae-ssi sẽ có 1 ngày toy sẽ thấy mặt ngu của anh mà khóc TAT = )))))))))) Ai mai đi MB là may mắn lắm :'( Hoàng Đào cũng không qua VN ;; 
Loading...
You are the apple of my eyes by FishBubi
You are the apple of my eyes
"Thật sự, ước mơ được gặp anh ấy, là một đích đến không có hồi kết. Không thể chắc chắn khi nào thì gặp được, không thể khẳng định khi nào có thể nhìn thấy hình dáng anh ấy trong tầm tay với đến."
Loading...
. by FishBubi
.
5 năm khoảng thời gian đẹp nhất đời người con gái.
Loading...

AdCast - Ads from the Community

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconriroroo:
Riroroo Featured By Owner Feb 16, 2015  Student Interface Designer
E à : ((( A nhớ e : ((
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Feb 22, 2015
em bỏ DA rồi :>
Reply
:iconriroroo:
Riroroo Featured By Owner Feb 22, 2015  Student Interface Designer
:>
Reply
:iconcevkarade:
Cevkarade Featured By Owner Jan 25, 2015
Thanks for :+fav:
Reply
:iconsunribeautiful:
sunribeautiful Featured By Owner Jan 13, 2015
Watch back , pls
à cho hỏi sao bạn cut render chuẩn vậy ạ ?????
Reply
:iconyoonakutedo:
yoonakutedo Featured By Owner Jan 2, 2015  Student Traditional Artist
.Wback
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
:iconmilkbita-nobita:
Milkbita-Nobita Featured By Owner Nov 14, 2014  Student Interface Designer
Đũy chó =) (Smile)
Reply
Add a Comment: